ЦРДБ

Денисов орталық аудандық балалар кітапханасы

Негізі қаланған жылы : 1955 ж.
Орналасқанорны: Денисовка с., Ленина көшесі,20  тел:   8(714-34) 2-18-85

Е – mail: denisov-cbs@ramblerl.ru

Жалпыауданы : 258 м2
Қондырмалыорын- 20
Жұмыс тәртібі: дүйсенбі –жұма сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін

Сенбі  — сағат 10.00-ден 15.00-ге дейін

Демалыс күні – жексенбі

 

Негізгі көрсеткіштері :

Кітап қоры – 9180 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде – 1693 дана

Оқырман саны — 1137

Кітап беру саны  -29886
Келулер саны — 11501

Мерзімдікбасылымдар  – 20 атауы

Қызығушылығы бойынша клубтар  – «Кітап театры» (2000 ж.) қатысушылар саны 12 адам;

«Оқи ғой» (2013 ж) қатысушылар саны  — 10 адам

2017  жылы 47 көпшілік шаралар өткізілді, көрмелік жұмыстар  — 26

Меңгерушісі   –  Татьяна Ивановна Бездольная

 

Денисовская центральная районная детская библиотека

Год основания: 1955 г.
Место нахождения: с.Денисовка ул.Ленина,20  тел:   8(714-34) 2-18-85

Е – mail: denisov-cbs@ramblerl.ru

Общая площадь: 258 м2
Посадочных мест — 20
Режим работы: понедельник-пятница  с 9:00 ч. до 18:30 ч.

Суббота с 10:00ч. до 15:00ч.

Выходной – воскресенье

 

Основные показатели
Книжный фонд-9180 экз. , из них на государственном язык–1693 экз.
Число читателей -1137
Число книговыдачи- 29886
Число посещений –11501

Периодические издания – 20 наименований

Клубы по интересам – «Театр книги» (2000г) число участников – 12 человек;

«Читайка» (2013г) число участников – 10 человек.

В 2017 году проведено массовых мероприятий -47, выставочных работ-26

Заведующая – Бездольная Татьяна Ивановна