Устный журнал «Люби свой край, уважай свою историю»

Орталық аудандық кітапханасында «Туған жер – алтын бесік» жобасы іске асырылып жатыр. Жобаның мақсаты : жастарды туған жеріне сүіспеншілігін, өз халқының жетістіктеріне, дәстүрлеріне, мәдениетіне, тарихына мақтаныш сезімін арттыруын тәрбиелеу.

2019 жылы 4 наурызда Қырым үлгілі кітапханасында «Өз өлкеңді сүй, өз тарихыңды құрметте» өткен ауызша журналы 5 беттен тұрды: бірінші беті – «Менің туған өлкем- менің тарихым» қонақтарды ауылдың пайда болуы мен траихымен таныстырды, екінші – «Олар есісмдері- тарих ауылында» ауылдың дамуына негізін салғандарға арналды, үшінші – «Еңбек адамдары» — құрмет үлгісімен ие болған еңбеккерлері туралы, төртінші – «Менің туған өлкемде -бәрінің басталуы осында» көркемөнер ақындарының өлеңдері орындалды, бесінші – «Есімде, жүрегімде, кітапта» «Жүрегімнің сүйкімді орыны» кітап көрмесіне шолу өткізілді.

В центральной районной библиотеке реализуется проект «Туған жер-алтын бесік». Цель проекта: воспитывать у молодежи любовь к родному краю, чувство гордости к истории, культуре, традициям, достижениям своего народа

4 марта 2019 года в Крымской модельной библиотеке прошел устный журнал «Люби свой край, уважай свою историю», который состоял из 5- и страниц: первая страница «Мой край родной – моя история живая»  познакомила гостей   о возникновении и развитии села,  вторая  — «Их имена в истории села», посвящена тем, кто закладывал основу развития села, третья — «Люди труда»  — о тружениках, чей пример достоин уважения,  четвертая -«Всему начало здесь, в краю моем родном», где прозвучали стихи самодеятельных поэтов,  пятая  – «В памяти, в сердце, в книгах» обзор  книжной выставки «Любимый сердцу милый уголок».

Вам также может понравиться

Об авторе Denisovka-cbs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *