Выставка «Молодежь – позитивная сила развития общества»

Денисов орталық аудандық кітапханасының оқу залында 2019 жыл Қазақстанда жастар жылы болып  белгіленуіне орай «Жастар – қоғам дамуының оң күші» атты кітап көрмесі жұмыс істеп тұр.

Жастарды қолдау  ̶  бұл ел үдерісін инвестициялау. Білім мәселесі, жаңа ақпараттық технологияларға қолжетімділік, кәсіби және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру, отансүйгіштікке тәрбиелеу, жас ұрпақтың жемісті табыстары осының барлығы Қазақстан Президентінің халқына жолдауы мен Мемлекеттік бағдарламаларының жарқын бейнесі. Елбасының 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауында жастарды кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуы тиіс екендігін ескертті және 2019 жылды жастар жылы деп жариялады.

2019 жыл қазақстандық жастар үшін жеке бастарының өсуіне жаңа мүмкіндіктер ашады және туған елдің гүлденуіне үлес қосады. Президент бастамасын іске асыру қазіргі заманғы әрбір қазақстандық азаматтың міндеті.

«Жастар – қоғам дамуының оң күші» атты кітап көрмесіне Денисов орталық аудандық кітапханасының қорынан өскелең ұрпақтарды жоғары мәдениеттілікке, отансүйгіштікке тәрбиелейтін кітаптар,  Қазақстанның дарынды жастарына арналған, жас ғалым-зерттеушілердің ғылыми-конференциялардағы материалдары, сондай-ақ қазақстандық жас авторлардың проза және поэзиялары қойылған.

Барлық тілек білдірушілерді кітап көрмесімен танысуға шақырамыз.

*    *   *

В Денисовской центральной районной библиотеке действует  книжная выставка «Молодежь – позитивная сила развития общества», посвященная Году молодежи в Казахстане в 2019 году.

Поддержка молодежи – это инвестиции в прогресс страны. Вопросы образования, доступа к новым информационным технологиям, профессиональной и личностной конкурентоспособности, патриотического воспитания, успешной социализации молодого поколения – все эти приоритеты ежегодно отражаются в Посланиях Президента народу Казахстана и государственных программах.

В своем Послании от 5 октября 2018 г. «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства подчеркнул, что комплексная поддержка молодежи должна стать приоритетом государственной политики и объявил 2019 год Годом молодежи.

В 2019 год для молодых казахстанцев будут открыты новые возможности личностного роста и вклада в процветание родной страны. И каждый должен включиться в реализацию инициативы Президента, чтобы быть гражданином современного Казахстана.

На книжной выставке «Молодежь – позитивная сила развития общества» из фонда Денисовской центральной районной библиотеки представлены книги, способствующие патриотическому воспитанию и высокой культуре подрастающего поколения, материалы посвященные талантливой молодежи Казахстана, научных конференций молодых ученых-исследователей, а также поэзия и проза молодых казахстанских авторов.

Приглашаем всех желающих ознакомиться с книжной выставкой.

 

Вам также может понравиться

Об авторе Denisovka-cbs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *