Слайд-презентация «Ключевые задачи времени»

2018 жылдың 5 желтоқсанында Денисов кәсіптік-техникалық колледжінің студенттеріне  Денисов орталық аудандық  кітапханасының  қызметкерлері «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру шеңберінде ЕлбасыН.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы Жолдауы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» негізінде «Ключевые задачи времени» атты слайд-презентация өткізді.

Мемлекет басшысы өз Жолдауында алты маңызды бағытты атап өтті: халық табысының өсуі, тұрмыс сапасын арттыру, өмір сүруге жайлы орта қалыптастыру, азаматтар сұранысына бейімделген мемлекеттік аппарат, тиімді сыртқы саясат, әрбір қазақстандықтың еліміздегі өзгерістер үдерістеріне атсалысу. Жолдау еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және қазақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі арттыру міндеттеріне арналады. Жолдаудың маңыздылығы елдің өткеніне сараптама жасап, бүгінгі жасалу керек істердің басын ашып, ертеңгі болашаққа жол ашу.


5 декабря 2018 года для студентов Денисовского профессионально-технческого колледжа  в целях реализации программы «Рухани жаңғыру» работники Денсовской центральной районной библиотеки  провели слайд-презентацию «Ключевые задачи времени» на основе Послания  2018 года Президента Н.А.Назарбаева  «Рост благосостояния  казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Глава государства в своем Послании назвал шесть значимых направлений: рост доходов населения, повышение качества жизни, создание комфортной среды для жизни, государственный аппарат, ориентированный на запросы граждан, эффективная внешняя политика, участие каждого казахстанца в процессах изменений в стране. Послание  посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам дальнейшего повышения благосостояния казахстанцев.  Значимость Послания-проанализировать прошлое страны, раскрыть главные задачи, которые предстоит сделать сегодня, открыть путь в будущее.

Вам также может понравиться

Об авторе Denisovka-cbs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *