«Латын әліпбиіне көшудің тиімділігі»

«Рухан жаңғыру» бағдарламалық мақаласын «Қазақ тілінің әліпбиін латын қарпіне көшіру» жобасын іске асыруында Денисов орталық  аудандық кітапханасының қызметкерлері Сіздің назарыңызға қазақ тілінің әліпбиін латын қарпіне көшіру туралы «Латын әліпбиіне көшудің тиімділігі» ұсыныс тізімді ұсынады. Латын графикасына көшу туралы идея 2006 жылы Қазақстан халықтарының Ассамблеясының 12 сессиясында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың  сөзінде айтылды.

Қазақ тілін латын графикасына көшуі ең замануи  ғылым мен техниканың жетістіктеріне жаңа мүмкіндіктер ашады. Материал көрсеткіште қазақ тілінде берілген.

Әдебиет тізімі алфавит тәртібінде орналасқан. Ұсыныс әдебиет тізімі Денисов орталық аудандық кітапханасының қоры негізінде құрылған. Осы құрал оқытушы, студенттер, оқушыларға және кіттапхана қызметкерлеріне көмек ретінде басылып шығарылған. Құрал материалы кітапхананың сайтында бар: http://denisovka-cbs.kz/

*   *   *

В целях продвижения проекта «Переход казахского языка на латиницу» программной статьи «Рухани жаңғыру», работники Денисовской центральной районной библиотеки предлагают вашему вниманию рекомендательный список литературы о переходе казахского языка на латинскую графику «Латын әліпбиіне көшудің тиімділігі». Идея перехода на латинскую графику озвучена Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым еще в 2006 году на 12 –й сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Переход казахского языка на латиницу откроет новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники.

Материал в указателе представлен на казахском языке.

Список литературы в издании расположен в алфавитном порядке.

Рекомендательный список литературы составлен на основе фонда Денисовской центральной районной библиотеки. Данное пособие издано в помощь преподавателям, студентам, обучающимся и работникам библиотек.

Материал пособия отражен на сайте библиотеки: http://denisovka-cbs.kz/

Вам также может понравиться

Об авторе Denisovka-cbs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *