Обзор тематической выставки «Общество без коррупции – будущее нации»

Денисов орталық аудандық кітапханасының оқу залында сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафон «эстафета» шаралар жоспарын іске асыру шеңберінде мемлекеттік қызметкерлер, жастар, ауданның депутаттары қатысуымен «Біздің міндетіміз – халыққа қызмет ету» атты дөңгелек үстел  өтті.

Шараның барысында қатысушылар үшін «Парасыз қоғам – ұлт болашағы» тақырыптық сөре бойынша шолу өткізілді, бұл сөреде  құқықтық мәселелерді реттейтін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы және күрес бағытталған  заңнамалық құжаттар ұсынылған. Танысқысы келгендер И.Ш.Борчашвили «Коррупционные преступления: закон, теория и практика» монографиясымен таныса алады, бұл монографияда автор  қазіргі кезеңдегі қоғам мен мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы байланысты мәселе жиынтығын  қарастырады. Көрмеде осы тақырып бойынша осы оқиғамен мемлекеттің күресі алдын ала қам жасайтын  газет-журнал мақалалар  қатары, шаралар туралы ескертпелер ұсынылған. Осында заңнамалық актілерге сілтемелер және құқықтық интернет ресурстарға, сенім телефондар, негізгі термин мен ұғымдармен таныстыратын инфографика ұсынылған.

В рамках реализации плана мероприятий «эстафеты» антикоррупционного марафона в читальном зале Денисовской центральной районной библиотеки прошел круглый стол «Наш долг – служение народу» среди государственных служащих, молодежи, с участием депутатов района.

В ходе мероприятия для присутствующих был сделан обзор тематической выставки «Общество без коррупции – будущее нации», на которой представлены законодательные документы, регулирующие правовые вопросы, направленные на противодействие и борьбу с коррупцией. Всем желающим было предложено ознакомиться с монографией И. Ш. Борчашвили «Коррупционные преступления: закон, теория и практика», освещающей комплекс проблем, связанных с противодействием коррупции на современном этапе развития общества и государства. На выставке представлен ряд газетно-журнальных статей по данной теме, памятки о мерах, предпринимаемых государством в борьбе с этим явлением. Представлена инфографика, знакомящая с основными терминами и понятиями, здесь же можно найти ссылки на законодательные акты и правовые интернет ресурсы, телефоны доверия.

Вам также может понравиться

Об авторе Denisovka-cbs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *